Założycielem "ASPRO" jest absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mgr Tadeusz Dębek. Wieloletnie doświadczenie w działalności organizatorsko-szkoleniowej w instytucjach budżetowych, firmie eksportowej "Dromex" (3,5 roku na kontraktach zagranicznych) oraz w spółkach prywatnych; w czerwcu 1995 roku zaowocowało rejestracją agencji szkoleń i promocji "ASPRO". Agencja  zajmuje  się organizacją szkoleń o profilu prawno-ekonomicznym oraz techniczno-analitycznym dla branży energetycznej i ciepłowniczej oraz promocją wydawnictw w w/w tematyce. Wysoki poziom organizowanych przez  "ASPRO" szkoleń zapewniają wykładowcy posiadający niekwestionowaną renomę i wieloletni dorobek naukowo- dydaktyczny, zatrudnieni w firmach konsultingowych o zasięgu krajowym i światowym  (TUV SUD). Poziom wykładów i organizacji odzwierciedlają wysokie noty w ankietach, w których nasi klienci oceniają i modyfikują działalność spółki. W okresie minionych wielu lat działalności spółki oprócz wysokiej klasy wykładowców, pozyskaliśmy stałych klientów ze znaczących firm z terenu całego kraju. Nasze szkolenia organizujemy w pensjonatach w centrum Zakopanego; stąd imprezy w czasie wolnym od zajęć nie mogą nie uwzględniać wycieczek z przewodnikiem tatrzańskim i spotkań z folklorem i humorem góralskim. Na życzenie organizujemy szkolenia w firmie bądź miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Naszych stałych i przyszłych klientów pozdrawiamy i zapraszamy do korzystania z naszych ofert!